Вона жила для людей

Автор: admin

СЕМЕНОВА Валентина Федорівна. Педагог, громад­ська діячка.Семенова Заслужений працівник соціальної сфери України. Їй би нині виповнилося лише 68 років. Але… 18 січня 2008 року важка хвороба забрала цю красиву, муж­ню жінку із земного життя…

Народилася В.Ф. Семенова 10 травня 1948 р. на Донеччині. У місті Торез закінчила середню школу. Навчалася заочно і працювала піонервожатою у школі, відтак – у будинку піонерів. Досвід піонервожатої Валентини Семенової (Сергеєвої) було уза­гальнено і рекомендовано для поширення через Всесоюзну виставку досягнень народно­го господарства. Провели її з піонерської роботи у цен­тральному музеї «Молодої гвардії» у Краснодоні.

Із 1972 року вона жила із сім’єю в Сокирянах. Пра­цювала у Сокирянському профтехучилищі секретарем комсомольської організації, головою профспілкової ор­ганізації, викладала естетику і суспільствознавство. Закінчила Бельцький педінститут у Молдові. Була завкабінетом політосвіти – заступником за­відувача відділом пропаганди й агітації Сокирянського райкому, і одночасно – куратором розвитку культури в районі.

За останні декілька років свого життя Валентина Фе­дорівна – відповідальний працівник служби соціальних проблем населення, керівник територіального центру соцобслуговування одиноких непрацездатних громадян. За її старань у районі було ство­рено центр соціальної, трудо­вої та медичної реабілітації інвалідів і пенсіонерів, де у 20 залах та кабінетах надаються послуги представникам цієї категорії людей. Тут діють, зокрема, тренажерні зали, фізіотерапевтичний та кабі­нет оздоровлення з наданням „перлинових” і фітованн, групи оздоровчої гімнасти­ки, шашково-шаховий клуб, творчо-мистецьке об’єднання ветеранів «Надвечір’я» і хор пенсіонерів «Доля». Про них тележурналістка Тамара Щербатюк свого часу створила документальний фільм, який демонструвався на каналах Українського телебачення.

Валентина Семенова за вагомий внесок у розвиток очолюваної сфери була удо­стоєна звання заслужений працівник соціальної сфери України та звання Почесного громадянина міста Сокиряни. Обиралася депутатом Черні­вецької обласної ради трьох скликань…

Не тільки на Сокирянщині, а й далеко за межами району В.Ф. Семенову, світ­ла душа якої передчасно відлетіла у вищий світ, по­важали за професійність, наполегливість, ерудова­ність, безкомпромісність, за відданість справі, якій при­святила своє життя. Тільки добрим словом її згадують родина, колишні колеги, друзі, сотні жителів краю, яким допомагала і для яких жила Валентина Федорівна.

Юхим ГУСАР, член Національної спіл­ки журналістів України.

«Дністрові зорі». 13.05.2016 р. № 20 (7452).

Залиште свій коментар