Книга про село Гвіздівці в електронному варіанті у вільному доступі

Автор: admin

На сайтах «Гвіздівці» і «Сокирянщина» вже неодноразово повідомлялося про вихід у світ в листопаді 2019 року книги про село Гвіздівці під назвою «Гвіздівці. Шляхами століть», зокрема й про її презентації у Сокирянській районній центральній бібліотеці і в будинку культури села Гвіздівці. Книга є науковим виданням. При цьому, вона є першим в українській історіографії історично-краєзнавчим дослідженням, присвяченим селу Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької області.

Авторами, як вже зазначалося у попередніх публікаціях, зібрано багатий матеріал як про минуле Гвіздівців, так і про історію всієї бессарабської частини сучасної Чернівецької області. До своєї розповіді автори залучили донині невідомі та малопоширені серед науковців і дослідників-аматорів матеріали з архівів України ряду інших країн світу.

При написанні книги використано численні старовинні і сучасні друковані та рукописні джерела, усні розповіді та спогади жителів означеного села. Подано численний ілюстративний матеріал з минулого і сучасності Гвіздівців. Серед іншого задіяні світлини з власних архівів мешканців села, фото, зроблені авторами книги, сканкопії географічних карт різних історичних періодів і копії архівних документів.

Видання розраховане на широке коло читачів, буде цікавим і корисним для істориків і краєзнавців, учителів, учнів і студентів, усіх, хто не байдужий до свого минулого, хто береже і любить рідний край, розуміє необхідність збереження пам’яті про його минуле.

Книга також розповідає про історичні постаті уродженців і мешканців села. Не забуті і сучасники, які живуть і творять сучасне та майбутнє.

 

Вихідні дані видання:

Кучерявий О.П., Мандзяк О.С. Гвіздівці. Шляхами століть. / О. П. Кучерявий, О. С. Мандзяк – Кам’янець-Подільський: ФОП Панькова А.С., 2019. – 592 с. ISBN 978-617-7773-00-8

 

Научное издание «Гвіздівці. Шляхами століть» («Гвоздовцы. Дорогами столетий») является первым в украинской историографии историко-краеведческим исследованием, посвященным селу Гвоздовцы Сокирянского района Черновицкой области. Авторами собран богатый материал как о прошлом этого населенного пункта, так и всей бессарабской части современной Черновицкой области. В книге используются  в значительном количестве неизвестные и малораспространенные среди учёных и исследователей-любителей материалы из архивов Украины и ряда иных стран мира.

При написании книги также использованы многочисленные старинные и современные печатные и рукописные источники, устные рассказы и воспоминания жителей села. Представлен многочисленный иллюстративный материал прошлого и современности Гвоздовцов. Среди прочего задействованы фотографии из собственных архивов жителей села, фото, сделанные авторами книги, сканы географических карт разных исторических периодов и копии архивных документов.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, будет интересно и полезно для историков и краеведов, учителей, учеников и студентов, и для всех, кто не равнодушен к своему прошлому, кто оберегает и любит родной край, понимает необходимость сохранения памяти о его прошлом.

 

 

А зараз ми пропонуємо увазі відвідувачів сайту електронний варіант книги у вільному доступі.

Для скачування книги в форматі pdf. потрібно клікнути  на дискетці

 

 

Залиште свій коментар