Минуле Сокирянщини в оголошеннях XIX і початку XX сторіччя

Автор: admin

За всіх часів і практично у всіх народів та у всіх державахарест имения Немишеско1 виникала необхідність поширювати інформацію про ті або інші прийдешні події, дії, рішення влади, а також інформацію комерційного характеру.

Наприклад, в XV столітті ввійшло у звичай оголошувати урядові укази на ринкових площах. При цьому, голоси глашатаїв не завжди пересилювали лементи торговців, які оголошували свої «комерційні оголошення». Одночасно, була досить розповсюдженої практика оголошень урядових указів у церквах.

Наприкінці 16-го століття, з розвитком друкарства, усе більше використовуються для оголошень книги, летучі листки, лубочні картинки. Ну й, звичайно, «бездротовий телеграф» – усна передача інформації від одного до другого, третього, у тому числі через мандрівників, кобзарів, різних бродячих проповідників.

Початок розвитку реклами в Російській імперії поклала газета царя Петра I «Ведомости», що мала спочатку заголовок, характерний для європейської середньовічної друкованої продукції. Іноді газета виходила у формі летучого листка з підзаголовком «реляція». Регулярної, широкомасштабної рекламної діяльності газета не вела, це було урядове видання, і його відносини із приватними рекламодавцями ще не сформувалися, але оголошення все-таки з’являлися.

Починаючи з 1728 року на зміну «Ведомостям» приходять інші газети. Поступово з’являються видання, що спеціалізуються на оголошеннях певного типу, як, приміром, видання XIX століття «Сенатские объявления о запрещениях на недвижимые имения», що публікували відомості про заборони продажу поміщицьких маєтків у зв’язку із судовими позовами.

Якісно новий етап розвитку рекламної діяльності в Російській імперії наступає зі скасуванням кріпосного права в 1861 році й прискореним розвитком капіталістичних відносин. Уведене незабаром тимчасове укладення про друк скасувало попередню цензуру й стимулювало гласність. На початку 1863 року були скасовані обмеження на публікацію комерційних оголошень у газетах і журналах. Все більшу частку прибутку періодичні видання почали одержували від публікації реклами, рекламні тексти починали витісняти інші публікації, що викликало протест громадськості.

Сьогодні ми пропонуємо відвідувачам сайту «Сокирянщина» ознайомитися з деякими стародавніми оголошеннями, які стосуються минулого Сокирянщины. На основі цих оголошень, як суспільного, так і комерційного змісту, можна одержати певні уявлення про деякі деталі історії краю, а також про суспільне й повсякденне життя людей.

1900 13-30 Прейскурант однієї із перших аптек

&&&

ПРО ЗАКЛИК БАЖАЮЧИХ ДО КУПІВЛІ МАЄТКУ ПОМІЩИКА РОССЕТА

Бессарабське обласне правління закликає бажаючих до покупки нерухомості маєтку розташованого Бессарабської Області в Хотинському повіті, що належить померлому поміщику Василю Россету, що надійшов у володіння рідного брата його Молдавського боярина аги Костянтина Россета, а саме: пустопорожньої вотчини Пол-Мендикауц, що складається від повітового міста Хотина в 20 верстах, від селища Секурени в 12 верстах, укладає в собі за приблизним обчисленням землі орної 57, лісової 200, корчової 89, сінокісної 775, пасовища 270, і під простором ставка приблизно 37, а всього взагалі 1423 фалчі землі, оціненої кожна фалчь по 20 руб., а також прилеглої до цієї вотчині ділянки землі 140 фалчь, оціненої фальчі теж 20 р. асигнаціями. Найдокладніший опис цього маєтку можна побачити в Обласному Правлінні, торг для цього маєтку призначено 27 числа лютого цього 1839 року з переторгом після того через три дні.

Вологодские губернские ведомости. – Вологда, 1839. – № 5, суббота, января 28 дня.  Часть официальная. – С. 37.

***

НАДЗВИЧАЙНИЙ ГРАДОБІЙ

8 серпня [1844 року]… Бессарабської області Хотинського повіту, в вотчинах Вітрянці і Сербичанах, з проливним дощем випав град, яким пошкоджено ярих хлібів, що належать селянам, на 2,100 рублів сріблом.

Смесь. Замечательнейшие градобития // Журнал Министерства внутренних дел. СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1844. – № 10. – С. 127.

 ***

СМЕРТЬ ВІД НЕОБЕРЕЖНОСТІ НА БІГУ

Сталося двом нещасним абсолютно однаковим чином … Інша таке ж подія трапилася Бессарабської області в Хотинському повіті; селянин села Білоусівка, Тодосій Римлянський, відправився в степ для огляду овець, і, на дорозі, бажаючи перестрибнути через канаву, впав замість того на землю, причому наявним у нього за поясом ножем проколов собі живіт, від чого на другий же день і помер (28 жовтня [1846]).

Смесь // Журнал Министерства Внутренних Дел. Часть тринадцатая. – СПб.: Типография Министерства Внутренних Дел, 1846. – С. 110.  

 ***

ПОЖЕЖА 1847 РОКУ

25-26 квітня [1847 року]. Бессарабської області Хотинського повіту, в селі Шебутинцях, на току посесора того селища, сталася пожежа, якою винищена більша частина хліба, який там знаходився, а рівно споруда з різними господарськими знаряддями; збиток від пожежі простягається до 4,000 рублів сріблом.

Смесь // Журнал Министерства внутренних дел. СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1847. – Часть девятнадцатая. № 7. – С. 127.

1911 14-01-01

 ***

ВИНИЩЕННЯ ХЛІБІВ

19-20 липня [1850 року]. Бессарабської області Хотинського повіту, в вотчинах селищ Яноуць, Селище, Шебутинець і Ларги, винищено різного роду хліба на просторі 3,102 фалеч, зі збитком обчисленим в 28,000 рублів сріблом.

Смесь. Летопись градобитий // Журнал Министерства внутренних дел. СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1850. – № 10. – С. 90.

 ***

ЗБИТОК ВІД ГРАДУ

26 липня [1852 року]. Бессарабської області Хотинського повіту, в селищах Романкоуцах і Вітрянці вибито градом різного хліба, панського і царанського, на 128 фальчі, від чого зазнане збитків до 2,280 рублів сріблом.

Смесь. Летопись градобитий // Журнал Министерства внутренних дел. СПб.: Типография Министерства внутренних дел, 1852. – № 10. – С. 131.

 ***

ПРО ПРОДАЖ З ПУБЛІЧНИХ ТОРГІВ НЕРУХОМОГО МАЄТКУ ВОТЧИНИ ОЖЕВЕ

Від С.-Петербурзького губернського правління оголошується, що на вимогу Бессарабського правління, для задоволення позову колезького реєстратора Філіпа Маркоча, по позиковому листу в 3,764 руб. 85 коп. з % буде вдруге продаватися з публічних торгів нерухомий маєток потомственого громадянина Івана Григор’єва Радовича, який знаходиться в Бессарабської області, Хотинського повіту, 3 стану, Секурянської волості у складі вотчини Ожеве, укладає в собі ділянку землі всього 219 ліс. 628 саж., в тому числі орної 71 дес., сінокісної 2 дес. 611 саж. та лісової 125 дес. 1,939 саж. оцінено в 9.867 руб. Продаж ця остання і остаточна, буде здійснюватися в термін торгу 19 вересня 1872 р. з переторжкою через 3 дні, у присутності С.-Петербурзького губернського правління, в якому бажаючі можуть розглядати опис і інші папери до продажу цієї та до публікації пов’язані.

Олонецкие губернские ведомости. Петрозаводск, 1872. – Год 35. – № 48. – С. 535; Эстляндские губернские ведомости. Ревель, 1872. – № 63. – С. 82.

 ***

ПРО ПОКАРАННЯ ДРУЖИНИ ЧОЛОВІКОМ

З Хотина, Бессарабської губернії, в Російський Кур’єр пишуть, що недавно в м. Секурянах трапився наступний трагічний випадок. Дружина одного селянина, завдяки грубому поводженню чоловіка, кілька разів кидала його і щоразу насильно була повернута додому. Нарешті, чоловік вирішив зразковим чином покарати її: прив’язавши нещасну до коней, він змусив її бігти повною риссю кілька верст, зламавши на ній кілька палиць. На наступний день нещасна жінка отруїлася. (1154. Наказание мужем жены. (Ст. без загл.).   Рус.   Вед. 1883; 106.)

Обычное право. Материалы для библиографии обычного права. / Якушкин Е.И. – Вып. 2. –Ярославль: Типо-литография Губернской земской управы, 1896. – С. 173.

 ***

ПРО ВТРАТУ ПАТЕНТУ НА УТРИМАННЯ ПОГРЕБА ДЛЯ ПРОДАЖУ ВИН В СОКИРЯНАХ

Наглядач III округу Бессарабського акцизного управління цим оголошує, що виданий патент, за № 259, жительці м. Секуряни, Хотинського повіту, Анастасії Гладкій, на утримання нею погреба в м. Секурянах для продажу виключно російських виноградних вин, заявлений викраденим і натомість видана їй 11 вересня, за № 4,131, копія, а тому справжній патент, якби такий виявився, вважати недійсним.

Вестник финансов, промышленности и торговли. – СПб., 1889. – № 42. – С. 432.

 ***

ПРО ВТРАТУ ПРОВІЗНОГО ПОСВІДЧЕННЯ

Старший помічник наглядача 3 округи Подільського акцизного управління 4 ділянки оголошує, що провізне свідоцтво, видане наглядачем 3 округи Бессарабського акцизного управління Юрковим, від 27 вересня 1888 р., за № 152, на провезення листового тютюну 25 пуд. 30 фун. з плантації Іхеля Ханжія, що знаходиться в селищі Непоротове, Хотинського повіту, в оптовий склад в м. Меджибіж, Подільської губернії, купчихи Чарни Гервіцової, заявлено загубленим, замість якого видана копія свідоцтва, а справжнє слід вважати недійсним.

Вестник финансов, промышленности и торговли. – СПб., 1889. – № 8. – С. 120.

 ***

ПРО ВТРАТУ ДВОХ ЯРЛИКІВ НА ПРОВЕЗЕННЯ ЛИСТОВОГО ТЮТЮНУ

Наглядач 3 округи Бессарабського акцизного управління цим оголошує, що видані роз’їзним наглядачем 3 ділянки Єнакієвим два ярлика від 17 і 18 серпня ц. р, за №№ 27 і 28 плантатору с. Непоротове Антельману, на провезення листового тютюну в м. Меджибіж, Подільської губернії, для продажу на базарі, заявлені Антельманом загубленими, а тому, якби де-небудь такі виявилися, то повинні бути представлені в 3 округу.

Вестник финансов, промышленности и торговли. – СПб., 1889. – № 47. – С. 467.

1913 13-01

 ***

ПРО ВТРАТУ ЯРЛИКА НА ПРОВЕЗЕННЯ ЛИСТОВОГО ТЮТЮНУ

Наглядач III округи Бессарабського акцизного управління цим оголошує, що виданий роз’їзним наглядачем III округи, Єнакієвим, в квітні місяці 1889 р., ярлик за № 23, на провезення листового тютюну в 10 приміщеннях з плантації Іхеля Ханжі, яка знаходиться в с. Непоротове, Хотинського повіту, на базар в м. Меджибіж, Подільської губернії, заявлений загубленим, а тому, якщо такий виявиться, то має бути представлений в III окружне бессарабське акцизне управління.

Вестник финансов, промышленности и торговли. – СПб., 1890. – № 21. – С. 196.

 ***

ПРО ВТРАТУ ДОКУМЕНТА НА ДОЗВІЛ ВІДКРИТТЯ ЗАЇЖДЖОГО ДВОРУ В КОБОЛЧИНІ

Неодмінний член хотинського повітового по питним справам присутності цим оголошує, що дозвіл, від 31 грудня 1893 р., за № 135, виданий Петру Зарічняку, на відкриття заїжджого двору в с. Коболчині, заявлено загубленим, а тому, якщо де таке виявиться, вважати недійсним; замість загубленого дозволу, видана копія такого.

Вестник финансов, промышленности и торговли. Указатель правительственных распоряжений по Министерству финансов.  – СПб., 1895. – № 4, воскресенье, 22 января (3 февраля) – С. 76.

 ***

ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Від Кишинівської духовної консисторії. Цим оголошується, що 12 квітня 1896 р. вступило прохання від селянина Хотинського повіту с. Романкоуц, Бессарабської губ., Феодота Стратовова Швеця, про розірвання його шлюбу, за безвісною відсутністю його дружини, Онисії Швець, уродженої Гондельман; подружжя ці були повінчані причтом Михайлівської церкви вищезазначеного с. Романкоуц 11 листопада 1890 р. За заявою прохача, селянина с. Романкоуц Феодота Стратовова Швеця, безвісна відсутність його дружини Онисії почалося з містечка Секуряни 13 квітня 1891 р. Силою цього оголошення, всі місця і особи, що можуть мати відомості про перебування безвісно відсутньої селянки Онисії Швець, уродженої Гондельман, що має нині від роду 23 роки, зобов’язуються негайно доставити їх до Кишинівської духовної консисторії.

Прибавления к Церковным ведомостям. – СПб., 1896. – № 45. С. 1689.

 ***

ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Від Кишинівської дух[овної] консисторії, цим оголошується, що 16 серпня 1902 року вступило прохання дружини селянина Кам’янець-Подільської губернії, Кам’янецького повіту, містечка Купина, Анастасія Феодорова Матниріх, уродженої Ладан, що живе в селищі Сербичанах Хотинського повіту, про розірвання шлюбу її з чоловіком Йосипом Феодоровим Матниріх, вінчаного причтом Архангело-Михайлівської церкви села Сербичани, 5 округи, Хотинського повіту, 17 вересня 1895 року. За заявою прохачки селянки Анастасії Феодорової Матниріх, безвісна відсутність її чоловіка Йосипа Феодорова Матниріха почалося з села Сербичани, в 1896 році. Силою цього оголошення всі місця і особи, що можуть мати відомості про перебування безвісно відсутнього Йосипа Феодорова Матниріха, зобов’язуються негайно доставити їх до Кишинівської духовної консисторії.

Объявления // Прибавление к Церковным ведомостям, издаваемым при Святейшем Правительствующем Синоде. Год шестнадцатый. – СПб, 1903, 20 сентября. – № 39. – С. 1523.

1913 13-02

***

ОГЛЯД ПОГОДИ

… Буря в північній частині Чорного моря лютувала 5 листопада, за повідомленням з Севастополя багато суден зазнали аварії, гігантські хвилі викидали на берег вітрильні лайби як тріски; пароплави, відчайдушно борючись з грізною стихією, прибували з великим запізненням. Інша сильна буря на Чорному морі була 14 – 18 листопада, коли в Центральній Росії був високий тиск і на Чорному морі знижений. Мабуть в цю бурю загинув пароплав «Нептун», що вийшов з Поті до Одеси з 20 людьми екіпажу. Всі розшуки пароплава були без результату. Рибалки зазнали збитків до 200 тисяч від розірваних мереж.

Друга сильна буря в районі південно-західних доріг була 25 листопада за проході циклону; на ст. Васкауци Новоселицької гілки вітром було винесене аж кілька завантажених вагонів …

Метеорологический вестник, издаваемый Отделениями математической и физической географии Императорского Русского географического общества. – СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1904. – № 11 (ноябрь). – С. 409.

 ***

ПРО ВТРАТУ СВІДОЦТВА  НА ЗВІЛЬНЕННЯ У ВІДПУСТКУ

Наглядач 3 округи Бессарабського акцизного управління цим оголошує, що свідоцтво, від 7 червня ц. р, за № 1842, видане продавцеві питної казенної № 796 винної крамниці в м. Секурянах, Олександру Скорделі, про звільнення його в місячну відпустку, заявлено їм загубленим, чому, якщо таке де виявиться, вважати недійсним.

Вестник финансов, промышленности и торговли. – СПб., 1904. – № 45, воскресенье, 7 (20) ноября. – С. 740.

Pages from 1914_Adres_kal_Bessarabsk_gub_1914

 ***

ПРО ВТРАТУ ДОЗВОЛУ НА УТРИМАННЯ ВИННОГО ПОГРЕБУ В БІЛОУСІВЦІ

Наглядач 3 округи Бессарабського акцизного управління цим оголошує, що виданий Авксентію Зайцеву дозвіл № 10082 на утримання винного погребу в Білоусівці в 1904 році заявлено загубленим, тому якщо б такий де виявився, має вважатися недійсним.

Указатель правительственных распоряжений по Министерству финансов. – СПб., 1906. – № 8, воскресенье, 19 февраля (4 марта). – С. 159.

 ***

ПРО РОЗШУК ДРУЖИНИ

Від Кишинівської духовної консисторії цим оголошується, що 3 квітня 1908 р. вступило прохання царанина села Гвоздоуц, Хотинського повіту, Петра Андрієва Гангалюка, який проживає в міст. Бричанах, Хотинського повіту, про розірвання шлюбу з дружиною Іуліттою Івановою Гангалюк, уродженою Колесниковою, вінчаного причтом Петро-Павлівської церкви міст. Секуряни, 5-го округи, Хотинського повіту, Бессарабської губернії, 8 лютого 1899 року. За заявою Петра Андрієва Гангалюка, безвісна відсутність його дружини Іулітти Іванової Гангалюк почалося з села Секуряни, Хотинського повіту, 17 років тому. Силою цього оголошення всі місця і особи, що можуть дати відомості про перебування безвісно відсутньою Іулітти Іванової Гангалюк, зобов’язуються негайно доставити їх до Кишинівської духовної консисторії.

Объявления // Прибавления к Церковным ведомостям. – СПб., 1908. – № 31. – С. 1506.

 ***

ПРО ВИСТАВЛЕННЯ НА ПУБЛІЧНИЙ ПРОДАЖ ВОТЧИНИ ОЖЕВЕ

Від Правління Земського Банку Херсонської губернії оголошується: про те, що на підставі параграфів 64 і 65 Статуту Земського Банку призначаються в публічний продаж закладені в Земському Банку та прострочені маєтки. Торги будуть проводитися в Одесі в Правлінні Земського Банку 20 липня 1909 р. о 11 годині ранку. Хотинський повіт:

– Годлевської Марії Іванівни, вдови дворянина, при частині в. Ожеве, 210 десятин, торг починається з суми 48.000 руб.

– Годлевської Марії Іванівни, вдови дворянина, при частині в. Ожеве, 196 десятин, торг починається з суми 45.200 руб.

Одесский листок. – Одесса, 1909, 21 апреля.

 ***

ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

Від Кишинівської Духовної консисторії сім оголошується, що 21 грудня 1909 р. вступило прохання міщанина м. Могилева-Подільського, Подільської губернії, Євтихія Федорова Ямінського, про розірвання шлюбу його з дружиною Марією Августиновою Ямінською, вінчаного причтом Свято-Покровської церкви міста Могилева-Подільського, Подільської губ., 11 листопада 1879 року. За заявою прохача Євтихія Федорова Ямінського, безвісна відсутність його дружини Марії Августинової Ямінської почалося з с. Ожеве, Хотинського повіту, Бессарабської губернії, з 20 червня 1893 року. Силою цього оголошення всі місця і особи, що можуть мати відомості про перебування безвісно відсутньою Марії Августинової Ямінської, уродженої Павловської, зобов’язуються негайно доставити їх до Кишинівської духовної консисторії.

Церковные ведомости. 1910. – Том 23. – С. 1185.

Оголошення відібрав, упорядкував і підготував до публікації  Олексій Мандзяк.

 

Залиште свій коментар