Службово-поштові тракти у Бессарабії ХІХ-го століття та історія поштової служби на Сокирянщині

Автор: admin

001Велике значення для взаємодії всіх органів влади царської Росії й розвитку сфер її життєдіяльності мали дороги й поштові тракти. В 19-му столітті тільки вони давали можливість оперативного ведення внутрішньої й зовнішньої політики держави, у тому числі в Бессарабії. Спеціальні маршрути, по яких кур’єри доставляли царські укази, були встановлені ще в 17-му столітті царем Олексієм Михайловичем. Під невсипущим контролем перебувала пошта й при Петрі І-му.

Згодом з’явилися завдання по доставлянню простих і термінових повідомлень у райони бойових дій підрозділів армій Російської імперії. Указом Павла І від 17 грудня 1796 року був створений фельд’єгерський корпус. Належав він до військових частин допоміжного призначення й мав штат у складі офіцера й тринадцяти фельд’єгерів. До кінця царювання Миколи І штат був збільшений до 3 рот з 22 офіцерами й 39 фельд’єгерями.

Реформою Олександра І у Вітчизняній війні 1812 року завдання фельд’єгерської служби розширилися. Для підтримки безперебійного зв’язку фельдмаршала М.І. Кутузова з Імператором був уведений обмін інформацією між державними органами керування. Протягом 1816-1817 років розробляються інструкція з дій офіцерів і фельд’єгерів у всіх ситуаціях і Положення про фельд’єгерський корпус.

Затверджені документи визначали функції й завдання корпусу, правове й матеріальне забезпечення особового складу, порядок комплектування. При імператорі Миколі І на фельд’єгерський корпус були покладені функції супроводу всіх державних злочинців до місця заслання. Наприклад, фельд’єгерями супроводжувалися в заслання А.С. Пушкін і письменник Ф.М. Достоєвський. При цьому для посилення охорони надавався жандарм корпусу внутрішньої варти.

02Була уведена форма одягу фельд’єгерської служби. Розробка маршрутів руху, пов’язаних з виконанням різних завдань, здійснювалася на основі раніше складених землевпорядниками подорожніх карт поштових трактів. Одночасно вживали кроки з скорочення часу доставки всіх видів пошти. У зв’язку із цим прокладалися нові напрямки маршрутів, що охоплювали все більшу кількість населених пунктів у межах границь впливу Російської Імперії. Під виконання кожного завдання на прокладених трактах здійснювалося будівництво.

Вивчаючи архівний матеріал Бессарабського обласного правління, 2-го відділення, 2-го столу за 1832 рік, можна зробити висновок, що розвиток поштових трактів був стимулом для розвитку всієї інфраструктури краю, що покладено в основу Поверстної книги. Вона була доповненням до книги великого креслення, що містить інформацію про відстань між містами Московської держави 15-16 століть і закордонних пунктів від Москви. На підставі постійно діючих доповнень і доопрацювань установлювався й поверстний строк. На шлях руху до місця призначення видавалася Подорожна.

На початку 19-го століття Цивільне управління губернатора Бессарабії під керівництвом статського радника А. Сорокунського й радника губернатора І. Клімша постійно вдосконалювали форми й методи керівництва доставкою пошти, розвитку інфраструктури поштових і службових трактів. Основною ділянкою роботи Бессарабського уряду в 1832 році була облаштованість поетапного тракту арештантської пошти, по якому, крім службової пошти, доставлялися й арештанти. Підтверджувальним документом цих дій є супровідний аркуш із Кишинівського Земського суду на Ніцу Гоїбіна від 5 березня 1840 року.

Урядом Малоросії, разом з командуванням 9 округу Окремого корпуса внутрішньої варти Херсону окружним генерал-майором Ножіним і начальником штабу окремого корпусу внутрішньої варти генерал-майором Шалашніковим був розроблений план етапних місць від Кишинева до Ізмаїла. Розробка цих місць велася з урахуванням зменшення довжини тракту. Безпосереднім виконавцем прокладки тракту на карті був обласний землемір Ейтнєр.

У своєму листі від 19 липня 1832 року Ізмаїльському градоначальнику генерал-лейтенантові С.А. Тучкову Бессарабське обласне правління вимагає якнайшвидшої облаштованості приміщень нового тракту. Маршрут руху визначений: від Кишинева до ст. Малоярославецької через ст. Бачой, Рєзєни, Сєлємєть, Абакли, Джаба, Кульська, Малоярославецька. Від Малоярославецької до Ізмаїлу шлях пролягав через Дмитровку, Градіну, Кубей, Каракурт, Ташбунар, Ізмаїл. Усього 197 верст. По старому тракті через Бендери, Каушани, Акерман, Кілію відрізок від Татарбунар до Ізмаїлу був спрямлений і склав 372 версти.

Прокладені для корпусу внутрішньої варти маршрути збігалися з03 поштовими трактами Бессарабії: 8-й тракт Кишинів — Бендери, 9-й тракт Бендери — Акерман, 10-й тракт Бендери — Кілія — Ізмаїл, 14 тракт від Кишинева до Ізмаїла. Уряд Бессарабської області з відкриттям цього тракту одержував низку переваг. Доставка службових документів і арештантів Кишинівським батальйоном внутрішньої варти скорочувалася по новому тракті — 202 версти. Тому багато селян по колишньому шляху звільнялися від повинності утримувати арештантів і охорону.

Філяєв Микола Григорович, пенсіонер – прикордонник, краєзнавець.

За матеріалами газети «Співрозмовник Ізмаїла»

Переклад на українську та перша публікація – сайт «Гвіздівці»

&&&

На доповнення до цієї статті слід зазначити, що безпосередньо в нашому – Північно-Бесарабському краї наближеними до території сучасної Сокирянщини поштовими службами були Новоселицька прикордонна поштова контора та Новоселицька поштова станція, Сорокська (м. Сороки) поштова контора, Белецька (м. Бельці) станція обивательської пошти, Хотинська (м. Хотин) поштова станція, Єдинецька (містечко Єдинці) поштова станція, Бричанська (містечко Бричани) поштова станція, Окницька (с. Окниця) поштова станція, Данкоуцька (с. Данкоуци) поштова станція, Динауцька (с. Динеуці) поштова станція. А безпосередньо на території сучасної Сокирянщини діяли лише 3 поштові служби, а саме поштові станції у волосних центрах — містечку Секуряни, селі Романкоуци, а також Ломачинська поштова станція, яка зокрема, була важливим центром зв‘язку з Поділлям.

Пропонуємо Вам деякі історичні документи, які стосуються становлення поштової служби в Північній Бессарабії і Сокирянщині, зокрема. Ми вирішили не перекладати документи на українську мову, для збереження їх автентичності. Та й чесно кажучи, через численне перелічення населених пунктів, це занадто складно…

&&&

 

1837 г. мая 7. – Раппорт Хотинского земского суда бессарабскому губернатору П.И. Федорову о наряде царан на работы по ремонту почтовой дороги

Сей Суд слушал предписание Вашего превосходительства от 20 генваря сего года за № 825 о направлении вновь высочайше утвержденной почтовой дороги по Хотинскому уезду к выгоднейшему проезду.

Определено: За наступлением ныне удобного времени устройство дорог от Окницкой станции через Глиную, Липканы до Сталинешт, а отсель в Новоселицу и Хотин, возложить на заседателей Пашковского и Папарупу, так как оные большею частью пролегают по их участкам, коим, послав о том с приложением в копии описания указы, велеть за прибытием к ним волостных голов, писарей и сельских старшин размерить и разделить дорогу на участки для каждого селения по числу семейств, в оном находящихся, и по усмотрению какой где работы требуется. Затем, указав каждому старшине селения его участок, велеть, чтобы он, отправясь домой, доставил туда потребное число рабочих людей и нужное количество материалов, занялся приведением на том участке в совершенное устройство дороги, а для ведения напред каждому селению своего участка дороги для повсегдашнего исправления оной весенним и осенним временем выставили бы теперь же столбики с надписанием на доске оного, которому селению и какой волости принадлежит участок.

О явке же для сего голов волостных, писарей и сельских старшин к господам заседателям участков Секурянского и Бричанского — к Лашковскому, а Новоселицкого и Липканского — к Папарупе, послать всем волостным правлениям предписания с строгим внушением, чтобы сие поправление дорог было произведено под строгим наблюдением самих голов и волостных писарей, о исполнении чего велеть всем им своевременно донести Суду. О каковом распоряжении Вашему превосходительству донести рапортом.

Заседатель Полтавский.

Секретарь [подпись неразборчива].

Столоначальник Грачовец.

Джерело: История Молдавии: Документы и материалы. – Т.3., Ч.1: Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812-1861 гг.): Сборник документов / Сост.: И. А. Анцупов, К. П. Крыжановская. Под ред. Я. С. Гросула, действ. чл. Акад. наук МССР. – Кишинев: «Картя молдовеняскэ», 1962. – С. 285.

II

1871 год. – Об устройстве земских почт. Из «Докладов Хотинской земской управы Хотинскому третьему очередному уездному земскому собранию, бывшему в октябре 1871 года»

Управа имеет часть представить свои соображения: 1) о пунктах, на которых должны быть учреждены станции земских почт; 2) о количестве лошадей на каждом станционном пункте и о цене предположенной управой для производства торгов; 3) об основаниях условий на сдачу станций с торгов или по особым договорам и 4) о необходимости учредить на некоторых станциях приём и выдачу простой корреспонденции.

В настоящее время в Хотинском уезде для разъездов чиновников по делам службы считается на существующих станциях следующее количество лошадей: на Недобоуцкой 8, Клишковской 10, Грозинской 10, Новоселицкой 12, Диноуцкой 12, Кругликской 6, Данкоуцкой 4, Сталинештской 16, Пырковской 10, Кельминской 13, Бричанской 18, Липканской 14, Зеленой 6, Коржеуцкой 10, Гримештской 6, Глинской 6, Единецкой 6, Секурянской 16, Романкоуцкой 12, Яноуцкой 6 и Ломачинской 4. Почтосодержатели получали от сельских обществ на лошадь от 80 р. до 180 р. Управа предполагает не изменять существующие пункты, но только уничтожить те из них, которые заведены от того, что в каждой волости обыкновенно назначалось по 2 пункта, несмотря на близкое расстояние как и волостной станции, так и к другим станциям соседних волостей.

Таким образом могут быть упразднены станции: Данкоуцкая, находящаяся в 8 верстах от г. Хотина; Круглицкая, служившая промежуточной станцией между Клишковцами и Сталинештами, но с переводом Диноуцкой станции в Керстинцы становится совершенно бесполезной Глинская по не дальности расстояния к другим станциям; Гримештская, служащая только для проезда офицеров пограничной стражи, при чём проезжающим по патрульной дороге могут быть отпускаемы лошади со станции Коржеуцкой, находящейся в недальнем расстоянии от реки Прута, но этот пункт может быть упразднен только в случае изложенном ниже; Яноуцкая, лежащая между станциями Кельминской и Романоуцкой и от обеих на расстоянии не более 10 верст; Ломачинская, почти неимеющая в настоящее время проезжающих и с переводом Пырковского станционного пункта в Левинцы отстоят на расстоянии пяти вер. Кроме того управа предполагает перевести пункты: из Диноуц в Керстинцы, так как Керстинцы находятся на половине дороги из Хотина в м. Новоселицу и с упразднением станции в Недобоуцах пункт этот становится необходимым, и из Цырковец в Левинцы, при чём из Хотина будет прямая дорога в м. Липканы и сообщение с Кельминцами, не теряя в расстоянии, выиграет в гораздо лучшей дороге и положением своим эта станция центральна ко многим селам уезда.

Определяя количество лошадей на каждой станции, управа руководствовалась получаемыми ежемесячными выписками из книг, существующих на станциях для записки проезжающих. Сведения эти могут служить только приблизительным определением величины проезда на станции, так как для записки в книги не существовало отдельных писарей, а записывались волостными и сельскими писарями; но из выписок можно видеть, что самый большой проезд существует на станции Бричанской, отпустившей в августе месяце 280 лошадей и в январе 155 лошадей. Управа берёт цифры большего и меньшего отпуска в месяце, за время с января по сентябрь.

Затем следует Липканская, отпускавшая почти тоже количество лошадей; за ней Кельминская; на других станциях, как то: Единецкой, Клишковской, Новоселицкой, Пырковской, Дииноуцкой – проезд был почти одинаков и простирался в отпуске средним числом 60 лошадей в месяц. По этим данным управа предположила назначить следующее количество лошадей на станциях земских почт: в г. Хотине 10, в Керстинцах 8, в м. Новоселице 8, в Клишковцах 10, в Сталинештах 6, в Левинцах 8, в Липканах 10, в Кельминцах 10, в Бричанах 12, в Единцах 6, в Коржеуцах 8, в таком случае если Коржеуцкий почтосодержатель будет в состоянии провозить проезжающих и по границе, в противном случае управа предполагает оставить Гримештский пункт в 4 лошади, уменьшить на две лошади Коржеуцкую станцию; в Секурянах 6, в Романкоуцах 6, и затем 4 лошади на пункте, который будет учреждать в каком-либо из сел уезда, где покажет необходимость при приведении в действие земских почт.

Уменьшение лошадей против того количества, какое существует в настоящее время, управа считает возможным в виду того, во 1-х, что на некоторых станциях были совершенно лишние лошади; во 2-х, на каждой из них лошади предназначались и для проезда волостного правления, с заведением же земских станций права на проезд они теряют и в 3-х, что по циркуляру Министра, проезжающие за прогоны по почтовому тракту не имеют права брать лошадей на станциях земских почт.

Всего потребуется 114 лошадей, считая в это число 4 лошади на предполагаемый пункт и 2 лошади, в случае если останется пункт в Гримештах. Цену на лошадь управа полагает определить в 120 рублей и в этом случае управа руководствовалась, как существующими ценами на обывательских почтах, так и ценами на станциях казенных почт. Хотя цифра, определённая управой, выше цен существующих на содержание казенных почт; но управа приняла во внимание, что казенные станции получают от проезжающих прогоны, на то только в незначительном количестве могут рассчитывать содержатели земских почт.

Главнейшими основаниями условий с почтосодержателями управа предполагает постановить, чтобы лошади были не малорослые, здоровые, не изнуренные, хорошо выезженные; сбруя и повозка крепкие; ямщики знающие своё дело, а также и окрестные дороги. Телеги должны быть по расчёту – одна на каждую тройку лошадей, по такому же расчёту должны быть сани и столько же ямщиков; кроме того один ямщик для рассылок, в случае потребуется посылка нарочного и за всё это почтосодержатель получает по расчёту лошадей, назначенных на станции, по 120 руб. за лошадь.

Почтосодержатель обязан вести книгу для записки проезжающих; в книге этой должен быть обозначаем и час отпуска лошадей из станции, при чём скорость езды и время, когда лошади должны опять быть готовы в гон после выезда из станции казенных почт; исключения делаются только для чинов полиции, судебных следователей и также земских докторов и повивальных бабок, если они требуются для скорой подачи помощи, – в таких случаях почтосодержатель обязан сократить время приготовления лошадей для нового гона на половину.

Лошади выдаются в таком количестве, какое будет обозначено на билетах земской управы и во всяком случае никто не будет иметь права, проезжая без платы прогонов, требовать более 3 лошадей; за всякую лошадь, взятую сверх этого числа, почтосодержатель должен быть удовлетворять прогонами, исключения допускаются только во время распутицы.

Бесплатным проездом пользуются только те лица, которым это предоставлено законом и земским собранием. Остальные проезжающие по билетам обязаны платить прогонные деньги по 2 12  коп. за версту и лошадь. Лошади могут быть требуемы как до следующей станции, так и по другим дорогам, причём управа установит как район каждой станции, так и расстояние между станицей и каждым селом, лежащим в районе станции. Лошади, взятые со станции, могут быть задержаны по приезде на такое место, где нет станции, не более 12 часов и в таком случае почтосодержатель должен быть предуведомлен для того, чтобы снабдить ямщика кормом для лошадей, и для того, чтобы предполагаемая задержка была отмечена рукой проезжающего в книгу. Если же проезжающий пробудет более 12 часов, то лошади возвращаются на станцию и почтосодержатель обязан выслать к назначенному времени других лошадей.

В случае особого требования лошадей на каком-либо из пунктов, управа будет вправе вытребовать лошадей из других станций на этот пункт далее как на расстоянии двух перегонов и лошади могут быть задержаны безвозмездно в течение 2 дней; свыше этого почтосодержатель получает за всякий день по 30 коп. в сутки на лошадь.

Жалобы проезжающих на почтосодержателя могут быть записываемы в особые книги, которые будут выданы для этого из земской управы и почтосодержатель или его доверенный обязаны по первому требованию предъявить проезжающим книгу. Жалобы поверяются членами управы и штрафы за неисправность и неисполнение условия будут назначаемы земской управой в размере от 2 до 10 рублей и при том всякая неисправность по содержанию станции, в случае не исправления почтосодержателем, будет исправлена земской управой из следуемых ему денег за содержание станции. Жалобы почтосодержателей на земскую управу подаются земскому собранию.

Лошади и все имущество, какое должно быть по условию на станциях, вносятся в опись и поверяются членом управы и, по его требованию, как лошади, так и остальные принадлежности, в случае их негодности, должны быть замечены годными, и без разрешения управы почтосодержатель не вправе ни уменьшить, ни переменить ничего из имущества, внесённого  в опись. Вообще почтосодержатели обязаны исполнять беспрекословно все требования, какие будут в условии; если от не исполнения произойдут какие-либо убытки, то почтосодержатель обязан беспрекословно возвратить и для этого те почтосодержатели, которые не представят залогов, отвечают имуществом, внесённым в опись, и деньгами, какие будут следовать им от управы.

Отдачу станций управа предполагает произнести с торгов, при чём просить земское собрание уполномочия, чтобы как порядок производства торгов и недопущение к торгам лиц, известных своей неблагодарностью, так и определение размера залогов, предоставить управе, чтобы она могла воспользоваться теми обстоятельствами, какие случатся во время отдачи станции. Отчёт о действиях по этому делу будет представлен будущему собранию, срок содержания станций управа предполагает трёхгодичный.

Подробностей, каким порядком будет устроена почтовая часть по предмету получения и отправления корреспонденции в некоторых пунктах уезда, управа в настоящее время представить не может, не имея никакого опыта в этом деле; практика земства других губерний выработала только необходимость в увлечении канцелярии управы и в найме особых почтальонов.

Хотинская управа предполагает обязать почтосодержателей не делать ни малейшей задержки полученной сумки с корреспонденцией, иметь для этого особую двухколёсную бричку и отправлять с благонадёжным ямщиком. Управа, получая корреспонденцию с почты, записывает на особом листе, кому адресована корреспонденция, и оставляет графу для расписки получателя, в случае если получатели будут лица неграмотные, то лицо, которое будет получать по уполномочию управы корреспонденцию на известном пункте, будет расписываться, кому именно сдана корреспонденция. Такой же порядок будет заведён и по сдаче корреспонденции на пунктах земских почтовых контор. Для пересылки корреспонденций управа заведёт особые сумки, которые будут запираться на ключ в управе, такие же ключи будут и на приёмных станциях.

Приём и выдачу корреспонденции управа предполагает устроить в Кельминцах, Романкоуцах и в Клишковцах или Грозинцах. Отправка почты будет производиться 2 раза в неделю из Хотина и 2 раза получаться; отправку и приход почт управа будет сообразовать с приходом и отходом почт в Петербурге и Одессу. Желающие получать на выше означенных пунктах корреспонденцию, получаемую в Хотине по казенной почте, должны заблаговременно уведомить управу, и управа, получая по изверению корреспонденцию из почтовой конторы, будет рассылать её на те станционные пункты, на какие изъявят желание получатели. Таким образом из земских почтовых контор могут быть отправляемы в управу для отсылки в разные места простые письма, но с наклеенными на них марками.

Объявления о получении в почтовой конторе денежных писем и посылок не будут получаться управой, но о таковом получении лицо, кому адресованы деньги или посылка, будет извещаться земской управой. За пересылку по земской почте газет, журналов и писем, управа предполагает взимать за газеты по 1 коп. за номер, журнал 3 к. и за письмо отправленное из Хотина или в Хотин 10 к., а за полученное для отсылки с почтовой конторы 5 коп. Если корреспонденция усилится, то управа предполагает завести собственные марки.

Особого управления управа не предполагает заводить. Почту без всякого опасения могут препровождать ямщики. Небольшое вознаграждение придётся назначить лицам, заведывающим приёмом и выдачей корреспонденций на пунктах, предположенных управой; труд этот управа предполагает возложить на волостных писарей или на сельских учителей. Для удовлетворения расходов по предмету пересылки и получения корреспонденции управа просит ассигновать 150 руб., а всего для приведения в действие проекта об устройстве земских почт потребуется 13,830 рублей, каковую сумму управа внесла в смету уездных земских расходов в 1872 году.

Джерело: «Отчет о действиях Хотинской Уездной Земской управы с 12-го октября 1870 по 26 октября 1871 года».

III

1875 год. – Сведения о почтовой станции в местечке Секуряны, по данным из «Почтового дорожника Российской Империи»

В Бессарабской губернии. № 76. От Атак чрез Глинную до Новоселицы.

 

Какая

дорога

 

Номера подробных маршрутов и названий станций

 

Версты

 

Лошади

 

Прогонная плата

 

 

Для проезжающих

 

За почты и эстафеты

 

Обыкновеная

 

Атаки

Бирнова

м. Секуряны

м. Бричаны

м. Глиная…….

71 ¼

Коржеуцы

Липканы

Сталинешты….

51

м. Новоселица ¹)

27 ½

                  Всего

 

16 ¼

11 ¼

26 ¼

17 ½

 

14

17 ¾

19 ¼

 

27 ½

 

149 ¾

 

12

8

12

12

25

 

22

22

30

 

18

 

 

По 3 копейки

 

По 3 копейки

Джерело:  Почтовый дорожник Российской Империи, с приложением нумерной карты. Изданный по Высочайшему повелению Почтовым департаментом. – СПб., 1875. – С. 116 – 117.

IV

1882 год. – Сведения по содержанию земских почт Хотинского уезда Бессарабской губернии

Последним очередным земским собранием было предоставлено управе усилить комплект лошадей или произвести надбавку платы Клишковскому и Хотинскому почтосодержателям. Но управа не нашла никаких основательных причин к увеличению расхода на этих пунктах, где как годичная плата на лошадь, так и количество лошадей соответствуют размерам гоньбы. Вместо того управой выдано единовременно Бричанскому почтосодержателю 80 руб., в виду большого временного разгона на содержимом им пункте.

Земские почты в Романкоуцах и Секурянах содержаться наименее исправно, так что управа намерена, не ожидая окончания контрактового срока, удалить этих почтосодержателей, если они не озаботятся привести взятые ими станции в надлежащее  положение к 1 января 1883 года. Основательных жалоб, вызванных неисправностью содержания почтовой гоньбы, в отчетном году не было.

Джерело:  Вестник Бессарабского Земства, издаваемый Губернскою Земскою управою. – Кишинев, 1882. – № 9. – С. 14.

V

1892 год. – Почтово-телеграфные отделения Хотинского уезда

Глинское – начальник отделения, Иван Мартынович Воляницкий.

Сталинештское – начальник отделения, Семен Яковлевич Белов.

Секурянское – начальник отделения, Семен Фомич Гавришевич.

Джерело:  Бессарабский календарь на 1893 год (простой). Изданный по распоряжению Губернского начальства. – Год одинадцатый. – Кишинев: Типография Бессарабского губернского правления, 1892. – С. 52 (Адрес-календарь).

VI

1896 год. – Почтово-телеграфные конторы и отделения Хотинского уезда

Хотинская. Начальник конторы, коллежский асессор Альбин Юлианович Слизовский; помощник его,  коллежский асессор Феофил Федотович Булатов.

Новоселицкая. Начальник конторы, коллежский асессор Александр Николаевич Ракицкий; помощник его,  коллежский регистр Клементий Федорович Прокопович.

Липканская.  Начальник конторы, коллежский секретарь Дмитрий Иванович Гловацкий.

Единецкая. Начальник конторы, коллежский асессор Владимир Александрович Кучеровский; помощник его,   губернский секретарь Николай Тимофеевич Чудин;

Бричанская. Начальник конторы, надворный советник Томас Юрьевич Мангал; помощник его, коллежский секретарь Мефодий Иванович Застоленко;

Секурянское. Начальник отделения, титулярный советник Елисей Сильвестрович Клопотовский.

Кельменецкое. Начальник отделения, не имеющий чина Терентий Иванович Витковский.

Сталинештское. Исполняющий должность начальника отделения, не имеющий чина Семен Яковлевич Белов.

Глинское. Исполняющий должность начальника отделения, губернский секретарь Иван Мартынович Воляцкий.

Джерело:  Бессарабский календарь на 1897 год (високосный). Изданный по распоряжению Губернского начальства. – Год пятнадцатый. – Кишинев: Типография Бессарабского губернского правления, 1896. – С. 58 – 59 (Адрес-календарь).

VII

1911 год. – Список почтово-телеграфных контор и отделений Хотинского уезда по данным опубликованным в «Адрес-календаре Бессарабской губернии на 1912 год»

Хотинская. Начальник конторы, надворный советник Дмитрий Иванович Гловацкий.

Липканская. Начальник конторы, коллежский асессор Константин Евфимиевич Мышевский.

Новоселицкая. Начальник конторы, надворный советник Александр Иванович Грещенко.

Единецкая. Начальник конторы, надворный советник Порфирий Етропиевич Литвинский.

Бричанская. Начальник конторы, надворный советник Сильвестр Феофанович Дужовский.

Кельменское. Исполняющий должность начальника отделения, не имеющий чина Феодосий Иванович Люлька.

Клишковецкое. Начальник отделения, губернский секретарь Михаил Иустинович Свитлицкий.

Секурянское. Начальник отделения, надворный советник Елисей Сельвестрович Клопотовский.

Яноуцкое. Начальник отделения, не имеющий чина Роман Иванович Пасечник.

Шендрянское. Начальник отделения, не имеющий чина Иван Семенович Патрашко.

Романкоуцкое. Исполняющий должность начальника отделения, губернский секретарь Макарий Кононович Рябый.

Джерело: Адрес-календарь Бессарабской губернии на 1912 год (високосный). Издание Бессарабского Губернского статистического комитета, под редакцией Б.А. Топиро. – Год 30-й. – Кишинев: Типография Бессарабского губернского правления, 1911. – С. 194.

VIII

1913 год. – Почтово-телеграфные конторы и отделения Хотинского уезда

Хотинская. Начальник конторы, коллежский секретарь Иван Тимофеевич Бялковский.

Липканская. Начальник конторы, надворный советник Константин Евфимиевич Мышевский.

Новоселицкая. Начальник конторы, губернский секретарь Дмитрий Яковлевич Старов.

Единецкая. Начальник конторы, надворный советник Георгий Петрович Здаевский.

Бричанская. Начальник конторы, надворный советник Сильвестр Феофанович Дужовский.

Кельменское. Исполняющий должность начальника отделения, не имеющий чина Феодосий Иванович Люлька.

Клишковецкое. Начальник отделения, губернский секретарь Михаил Иустинович Свитлицкий.

Секурянское. Начальник отделения,  титулярный советник Алексей Михайлович Качоровский-Сачинский.

Яноуцкое. Начальник отделения, не имеющий чина Роман Иванович Пасечник.

Шендрянское. Начальник отделения, не имеющий чина Иван Семенович Патрашко.

Романкоуцкое. Исполняющий должность начальника отделения, не имеющий чина Павел Петрович Сапожник (он же Швец).

Джерело:  Иллюстрированный адрес-календарь Бессарабской губернии на 1914 год. Издание Бессарабского Губернского статистического комитета, под редакцией Б.А. Топиро. – Год 32-й. – Кишинев: Типография Бессарабского губернского правления, 1913. – С. 285 – 286.

Підбірка документів – О. Мандзяк 

Залиште свій коментар