Яків Гуков

Автор: admin

Серед видатних вихідців Сокирянщини почесне місце займає001 уродженець села Ломачинці – науковець Яків Серафимович Гуков, який пішов з життя три року тому – 17 листопада 2012 року. Пропонуємо вашій увазі декілька статей про нього, які були опубліковані в різних друкованих джерелах.

Гуков Яків Серафимович

ГУКОВ Яків Серафимович (08. 01. 1947, с. Ломачинці Сокирян. р-ну Чернів. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Д-р тех. н. (1999), чл.-кор. УААН (2003). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2006). Закін. Львів. с.-г. ін-т (1969). Працював ст. н. с. Укр. НДІ захисту ґрунтів від ерозії (м. Ворошиловград, нині Луганськ, 1972–75); відтоді – в ННЦ «Ін-т механізації та електрифікації с. госп-ва» УААН (смт Глеваха Васильків. р-ну Київ. обл.): кер. проблем. групи глибокого розпушення ґрунту (1988–99), дир. (від 2000). Відп. ред. міжвід. тематичного наук. зб. «Механізація та електрифікація сільського господарства» (від 2000). Наук. дослідж. з проблем механізації обробітку ґрунту. Розробив низку ґрунтооброб. знарядь, зокрема плоскорізи-щілювачі типу ПЩН-2,5М, культиватори-розпушувачі типу КР-4,5, борони важкі дискові типу БДВ-6, БПРР-4,2.

Пр.: Показатели работы орудий для плоскорезной обработки почвы одновременно со щелеванием // Механизация и электрификация с. хоз-ва: Межвед. темат. науч. сб. К., 1982. Вып. 53; Проблеми обробітку ґрунту і шляхи їх розв’язання // ВАН. 1996. № 1; Обробіток ґрунту, технологія і техніка. (Механіко-технологічне обґрунтування енергозберігаючих засобів для механізації обробітку ґрунту в умовах України). К., 1999; Система машин в АПК – концепція і стратегія розвитку // Механізація та електрифікація с. госп-ва: Міжвід. темат. наук. зб. Глеваха, 2002. Вип. 86 (співавт.); Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу, Лісостепу та Полісся: В 3 т. К., 2004 (співавт.); Наукові засади технічної політики в аграрному секторі України // ВАН. 2005. № 6 (співавт.).

М.С. Левчук

 

Джерело: Енциклопедія Сучасної України // Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ). — Київ.- Т. 6.- С. 601.

**********************

Незгасній пам’яті вченого

17 листопада 2012 року агроінженерна наука зазнала непоправної втрати – пішов із життя доктор технічних наук, академік НААН України Гуков Яків Серафимович.

Народився Яків Гуков 8 січня 1947 року в с. Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області.

У 1969 році закінчив Львівський сільськогосподарський інститут і почав працювати старшим інженером Західного відділення Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства (УНДІМЕСГ).

У 1969-1970 рр. служив у лавах Радянської Армії.

У 1970 році вступив до аспірантури при УНДІМЕСГ, яку закінчив у 1974 році.

З 1971 по 1976 рік працював старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії УкрНДІ захисту ґрунту від ерозії. З 1977 року – він керівник групи з розроблення технологій і технічних засобів для глибокого розпушування ґрунту, а з 1996 року по 2000 рік – завідувач лабораторії механізації виробництва коренебульбоплодів УНДІМЕСГ.

У 2000 році Я.С. Гуков призначений директором Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» УААН. У 2001-2006 рр. працював академіком-секретарем відділення механізації та електрифікації УААН (за сумісництвом).

Кандидатську дисертацію на тему «Дослідження процесу протиерозійного обробітку ґрунту плоскорізальними робочими органами в умовах степової зони Української РСР» захистив у 1979 р. у Всесоюзному науково-дослідному інституті механізації сільського господарства (м. Москва).

Докторську дисертацію на тему «Механіко-технологічне обґрунтування енергозберігаючих засобів для механізації обробітку грунту при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах України» захистив у 1999 р. в ІМЕСГ УААН (смт Глеваха Васильківського р-ну Київської обл.).

Я.С. Гуков – відомий вчений в галузі механізації обробітку грунту. Ним безпосередньо та під його керівництвом розроблено нові способи обробітку грунту безполицевими знаряддями, робочі органи знарядь для плоскорізного і чизельного обробітку грунту, виконано теоретичні та експериментальні дослідження з обґрунтування параметрів і режимів їх роботи, обґрунтовано компонувальні схеми знарядь для тракторів класу 1,4-5,0.

Основні напрямки наукової діяльності Я.С. Гукова – створення ефективних засобів для протиерозійного обробітку ґрунту при застосуванні контурно-меліоративної системи землеробства, впровадження ґрунтозахисних технологій вирощування польових культур.

На основні проведених досліджень Я.С. Гуковим, за його участю і під його керівництвом, розроблено технічну документацію, вихідні вимоги, доведено до виробництва сімейство плоскорізів-щілювачів, культиваторів-розпушувачів, щілювачів-розпушувачів і дискових борін до тракторів класу 1,4-5,0, серед яких: ЩП-3- 70; ПЩН-2,5; КР-4,5; БДВ-3,0; БДВ-6,0; БПРР-4,0.

Учений опублікував понад 160 наукових праць, серед яких – п’ять монографій та дві книги, отримав сорок авторських свідоцтв та патентів на винаходи, більшість з яких впроваджено у виробництво. Він керував підготовкою чотирьох науково-дисертаційних робіт (готував двох аспірантів, докторанта та здобувача).

Яків Серафимович Гуков був членом науково-технічної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України з 2001 р., членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій: спеціалізованої вченої ради ННЦ «ІМЕСГ» НААНУ та НУБіП Кабінету Міністрів України. Учений вів плідну роботу в Україні з питань:

  • розроблення основних напрямків науково-технічного прогресу у сферах механізації, автоматизації, електрифікації сільського господарства;
  • створення конкурентоспроможної техніки та організації технічного сервісу;
  • розроблення заходів, спрямованих на підтримку вітчизняного виробничого та науково-технічного потенціалу з метою забезпечення технічної та технологічної незалежності держави на стратегічно важливих напрямках розвитку сільськогосподарського виробництва.

У грудні 2002 року Я.С. Гуков обраний членом-кореспондентом, у 2007 році – дійсним членом Української академії аграрних наук, у 2008 році обраний дійсним членом РАСГН, у 2006 році відзначений державною нагородою орденом «За заслуги» III ступеня.

Ми глибоко сумуємо з приводу передчасної кончини Якова Гукова. Світла пам’ять про нього надійно вбережеться у серцях багатьох людей, хто знав, спілкувався, співпрацював із ним. Хай українська земля, якій вірою і правдою служив Яків Серафимович, буде йому догідним прихистком – на віки.

Колектив ННЦ «ІМЕСГ»,

редакційна рада і колегія журналу

«Техніка і технології АПК»

Джерело: Незгасній пам’яті вченого – Гуков Яків Серафимович (18.01.1947 р. – 17.11.2012 р.) // Техніка і технології АПК. – 2012. – № 12. – С. 47.

***********************

002

Я. Гуков (крайній праворуч) разом з відомими вихідцями з села Ломачинці

Пам’яті Я.С. Гукова

17 листопада 2012 р. раптово пішов з життя відомий в Україні та на теренах СНД учений-аграрник, доктор технічних наук, академік НААН і РАСГН, академік Академії інженерних наук України Яків Серафимович Гуков.

Яків Серафимович народився 8 січня 1947 р. у селі Ломачинці Сокирянського району Чернівецької області. Там же отримав середню освіту. У 1969 р. закінчив факультет механізації процесів сільськогосподарського виробництва Львівського СГІ.

Наукову діяльність Я.С. Гуков починав старшим інженером Західного відділення УНДІМЕСГ у 1969 р. Був аспірантом УНДІМЕСГ (19701972 рр.), молодшим науковим співробітником (1972-1978), старшим науковим співробітником (1978-1989), завідувачем лабораторії (19962000 рр.), директором ННЦ «ІМЕСГ» (2000 р. — липень 2010 р.). Упродовж кількох років Яків Серафимович очолював Відділення механізації і електрифікації УААН.

Наукова громадськість знала Я.С. Гукова як одного з провідних учених у галузі механізації обробітку ґрунту. Ним особисто та безпосередньо під його керівництвом розроблено нові способи обробітку ґрунту безполицевими знаряддями, робочі органи для плоскорізного і чизельного обробітку ґрунту. Учений створив ефективні засоби для протиерозійного обробітку ґрунту із застосуванням контурно-меліоративної системи землеробства, впровадження ґрунтозахисних технологій вирощування польових культур. Цим вагомим народногосподарським розробкам добре прислужилися набуті ним виробничий досвід та копітка праця аспірантом протягом двох років у Луганському НДІ захисту ґрунтів від ерозії.

Академік НААН Я.С. Гуков опублікував 160 наукових праць, серед них 5 монографій та 2 книги. Ним отримано близько 40 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, більшість з яких упроваджені у виробництво.

Яків Серафимович упродовж багатьох років був членом технічних рад Міністерства аграрної політики України та колишнього Міністерства промислової політики України; членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій; відповідальним редактором міжвідомчого тематичного наукового збірника «Механізація та електрифікація сільського господарства», а також членом редколегії журналу «Вісник аграрної науки».

Протягом останніх двох років академік Я.С. Гуков успішно працював в асоціації «Ліга машинобудівників та роботодавців України» (Укрмашбуд), обіймаючи посаду Генерального директора. У нього було чимало амбітних планів щодо відродження вітчизняного сільгоспмашинобудування. На жаль, передчасна смерть не дала йому змоги втілити їх у життя.

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток Київської області, значні здобутки у професійній діяльності, багаторічну плідну працю Я.С. Гуков нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, грамотами НААН та міністерств.

Усі працівники НААН та ННЦ «ІМЕСГ» знали Я.С. Гукова як чуйну і порядну людину, він ніколи не залишався байдужим до проблем друзів та колег. Ми поділяємо велике горе його сім’ї та сумуємо разом з ними.

Світла пам’ять про Гукова Якова Серафимовича назавжди збережеться в серцях його рідних, близьких, колег, усіх тих, хто знав і шанував цю щиру людину.

Президія НААН Колектив ННЦ «ІМЕСГ»

Колектив асоціації «Ліга машинобудівників

та роботодавців України» (Укрмашбуд)

Джерело: Пам’яті Я.С. Гукова // Вісник аграрної науки: Науково-теоретичний журнал. – Київ: УААН, 2012 р. – № 12. – С. 84.

***************************

Відомі люди

Гуков Яків Серафимович, народився у селі Ломачинці в 1947 році. На відмінно закінчив школу, був лідером серед шкільної і сільської молоді. Закінчив сільськогосподарський інститут у Львові. Доктор технічних наук, має більше 80 наукових праць, нові розроблені ним знаряддя обробітку ґрунту. Директор інститут механізації та електрифікації сільського господарства. Академік – секретар Академії аграрних наук. Об’їздив всю Європейську частину колишнього Радянського Союзу, побував не раз у кожній із областей України. Одним із перших вийшов із лав компартії, де перебував 15 років і осудив діяльність керівників партії. Колишній спортсмен – розрядник, перший капітан футбольної команди села. Дружина – Галина Лук’янівна. Має дочку Оленку і двох внуків. Частий гість Ломачинець.

Джерело: Шундрій М.М. Гордість і слава села Ломачинці // Сокирянщина: Історико-краєзнавчий альманах. / Упорядкування і редагування, О.С. Мандзяк. – Вип. 4. – Мінськ – Новодністровськ, 2011. – С. 155.

*******************

Памяти академика Якова Серафимовича Гукова

17 ноября 2012 г. скоропостижно скончался известный в Украине и СНГ, а также в странах дальнего зарубежья ученый-аграрник, доктор технических наук, академик НААН и РАСХН Яков Серафимович Гуков.

Родственники потеряли заботливого отца, любимого человека, а научная общественность – выдающегося организатора агроинженерной науки, профессионала-практика, надежного коллегу и друга.

Яков Серафимович родился 8 января 1947 г. в с. Ломачинци Сокирянского р-на Черновицкой обл. После окончания Львовского СХИ и аспирантуры УНИМЭСХ работал в этом же институте младшим, старшим научным сотрудником, зав. лабораторией, а с 2000 по 2010 г. – директором института. На протяжении нескольких лет возглавлял Отделение механизации и электрификации УААН.

Научная общественность знала Я.С. Гукова как одного из ведущих ученых в области механизации почвообработки. Непосредственно им разработаны эффективные способы противоэрозионной обработки почвы путем применения контурно-мелиоративной системы земледелия. Я.С. Гуков автор более 160 научных работ, среди которых пять монографий и две книги, а также около 40 авторских свидетельств и патентов на изобретения, большинство из которых внедрено в производство.

В последние два года академик Я.С. Гуков успешно руководил ассоциацией «Лига машиностроителей и работодателей Украины» («Укрмашбуд») и имел реальное видение и планы возрождения отечественного сельхозмашиностроения. К сожалению, преждевременная смерть не позволила ему их реализовать.

За весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Киевской области, значительные достижения и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность Я.С. Гуков награжден орденом «За заслуги» III степени, грамотами НААН и министерств.

Сотрудники НААН и ННЦ «ИМЭСХ» знали Я.С. Гукова как чуткого и добропорядочного человека. Он никогда не оставался в стороне от проблем друзей и коллег по работе. Мы разделяем великое горе его семьи и скорбим вместе с ней.

Президиум НААН, коллективы ННЦ «ИМЭСХ»

и ассоциации «Укрмашбуд»

Джерело: Памяти академика Якова Серафимовича Гукова // Тракторы и сельскохозяйственные машин: Научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1.

Залиште свій коментар