Жовтень, 2012

«Свинячий праздник»

Зимой 1910 года мне пришлось наблюдать интересный случай приурочивания коления свиней к определенному дню, именно к 20 декабрю, на Игнатия Богоносца, или, как у нас говорят, «на Гнатя». Этот обычай я наблюдал в с.с. Шебутинцах и Кормани, Хотинского у., Бес¬сарабской губ., а отчасти в соседнем г. Старой Ушице Подольск, губ., при чем в первых двух селах он выражен особенно ярко и носит указанное в заголовке назвать «свиняче свято».

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

«Свиняче свято»

Узимку 1910 року мені довелося спостерігати цікавий випадок приурочування забиття свиней до певного дня, саме до 20 грудня, на Ігнатія Богоносця, або, як у нас кажуть, «на Гната». Цей звичай я спостерігав у с.с. Шебутинцях і Кормані, Хотинського п., Бессарабської губ., а почасти в сусідньому м. Старій Ушиці Подільск, губ., при чому в перших двох селах він виражений особливо яскраво й носить зазначене в заголовку назвати «свиняче свято».

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Рік – 1945: “Лист з фронту”

Дорога, мама, шлю тобі палкий червоноармійський привіт із далекої сторони.

Мама, я дуже скучив за тобою, за рідними Сокирянами. Зараз я лежу в госпіталі. Скривати не буду, скучно, хочеться знову туди, де розгоряються жорстокі бої за щастя нашої Батьківщини. Хочеться чути шутки друзів перед боєм, бачити їх веселі обличчя і безприкладне завзяття.

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Роки – 1919 та 1969: “Живий творець історії”

Був 1918-ий… Двадцятилітній солдат Григорій Забудько повертався з служби у рідні Сокиряни. І хоч в морозяному повітрі сріблився передноворічний сніжок, він думав про весну. Потомственному хліборобу хотілось швидше почути спів жайворона над головою, вдихнути на повні груди пахощі розімлілої землі, за чим він скучав у фронтових окопах. Та через декілька днів вир подій примусив забути про подібні бажання..

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Живой творец истории

Был 1918-ий… Двадцатилетний солдат Григорий Забудько возвращался со службы в родные Сокиряны. И хотя в морозном воздухе серебрился предновогодний снежок, он думал о весне. Потомственному земледельцу хотелось быстрее услышать пение жаворонка над головой, вдохнуть на полную грудь благоухание размякшей земли, о чем он скучал в фронтовых окопах. Но через несколько дней водоворот событий вынудил забыть о подобных желаниях..

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

К истории интервенции. Румыния и Бессарабия

Французская декларация о целях румынской оккупации

Румынские войска заняли Бессарабию (кроме части Хотинского уезда), в самом начале 1918 года, под предлогом защиты населения от большевиков и, конечно, с благословения «Антанты» [1]. Были при этом сделаны официальные заверения румынского правительства, что королевские войска занимают русскую территорию только для восстановления порядка, потрясенного революционным движением, — в особенности захватами помещичьих земель и разрушением экономии.

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

До історії інтервенції. Румунія й Бессарабія

Французька декларація про цілі румунської окупації

Румунські війська зайняли Бессарабію (крім частини Хотинського повіту), на самому початку 1918 року під приводом захисту населення від більшовиків і, звичайно, із благословення «Антанти»[1]. Були при цьому зроблені офіційні завірення румунського уряду, що королівські війська займають російську територію виключно для відновлення порядку, що є враженим революційним рухом – особливо захопленнями поміщицьких земель і руйнуванням економії.

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Рік – 1945: Колхозный кузнец из Волошково

В селе Волошково все знают колхозного кузнеца тов. Шимановского. Это он в период подготовки к весеннему севу быстро и качественно ремонтировал сельскохозяйственный инвентарь, выполняя норму на 100 и больше процентов.

Одним из первых подал тов. Шимановский заявление о вступлении в колхоз.

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Рік – 1945: Колгоспний коваль з Волошкова

В селі Волошково всі знають колгоспного коваля тов. Шимановського. Це він в період підготовки до весняного сіву швидко і якісно ремонтував сільськогосподарський інвентар, виконуючи норму на 100 і більше процентів.

Одним з перших подав тов. Шимановський заяву про вступ до колгоспу. В сучасний момент тов. Шимановський віддає всі сили на успішне і безперебійне закінчення весняного сіву.

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Підвищення тарифів на комунпослуги і приватні ЖЕКі несуть загрозу

Останні інформаційні повідомлення засвідчують, що підвищення комунальних тарифів уже найближчим часом неминуче. Перша заява належить директору Департаменту проектного управління систем життєзабезпечення Міністерства ЖКГ С. Захарову. Зокрема, чиновник заявив: «Тарифи на енергоносії підвищуватимуться і, звичайно, тарифи на тепло і воду теж зростатимуть». Як він пояснив, «тарифи в тепловому господарстві окуповують собівартість енергоносіїв на 30 – 40%».

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,