Приближается годовщина Хотинского восстания

Приближается очередная годовщина Хотинского восстания – вооружённого народного выступления в Северной Бессарабии в январе – феврале 1919 года за освобождение от румынской оккупации. В ноябре 1918 год боярская Румыния, сменив австро-германских оккупантов, установила на территории Бессарабии режим террора, насилия и произвола. Это, а также аграрная «реформа», по которой земли возвращались помещикам или подлежали выкупу, вызвали недовольство, а затем и отдельные вооружённые выступления масс. Восстание началось стихийными отдельными выступлениями с ноября 1918 года и было подхвачено «Национальным союзом бессарабцев» и комитетом «В защиту Бессарабии».

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Наближається річниця Хотинського повстання

Наближається чергова річниця Хотинського повстання – збройного народного виступу в Північній Бессарабії за звільнення від румунської окупації в січні – лютому 1919 року. У листопаді 1918 рік боярська Румунія, змінивши австро-німецьких окупантів, установила на території Бессарабії режим терору, насильства й сваволі. Це, а також аграрна «реформа», за якою земля поверталася поміщикам або підлягала викупу, викликало невдоволення, а потім і окремі збройні виступи народу. Повстання почалося стихійними окремими виступами з листопада 1918 року й було підхоплено «Національним союзом бессарабцев» і комітетом «У захист Бессарабії».

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,