Ротар В.Я.: 100 років від дня народження

Справжня легенда Сокирянщини — Василь Якович Ротар. Його знали всі, хто був пов’язаний із сільськогосподарським вироб­ництвом, не тільки на Буковині, а й за її межами. Він залишив значний слід в історії села Коболчин і Сокирянського району. Це – приклад людини, яка вміла не тільки говорити, але й робити.

Василь Якович народився 9 березня 1921 року в селі Коболчин, у бідній селянській родині. У батьківському гніздечку росли і виховувалися шестеро синів та дві дочки – восьмеро кровиночок. З дитячих років разом із батьками працювали на землі місцевих багатіїв (своєї на той час не мали). Хоч і важко було батькам змагатися із заможними сельчанами, та вони домоглися, щоб їхні діти ходили до школи, знали читати і писати. Вісім­надцятирічним юнаком Василь разом із друзями подався у Ростовську область[1], де трудився відбійником[2] у м. Шахтинськ.

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Герой труда – Бельский К.Ф.

Бельский Константин Францевич – механик–комбайнер колхоза имениbelsky_konstantin_francevich030 ХХ партсъезда Сокирянского района Черновицкой области Украинской ССР.

Родился в 1924 году в селе Требисауцы (ныне Бричанского района, Республика Молдова) в крестьянской семье.

Работал машинистом мотовоза в Крымской области (ныне Автономная республика Крым, Украина), вальцовщиком цементного завода в Пермской области.

В 1951-1958 году – комбайнер-тракторист Романковецкой машинно-тракторной станции Сокирянского района. Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Педагог из Ломаченцев

Как известно, на территории Российской империи до революции 1917 г.  священство было особым, довольно замкнутым сословием. Сыновья священников становились также священниками, а дочери  весьма часто выходили замуж за «своих» же, становились попадьями. Человек, выросший в семье священника, лучше, чем обычный человек, понимал на что идет и, что это за служение.

При этом, духовное сословие как идеологическая основа империи имело определенные льготы со стороны государства. Духовные лица были освобождены от податей, от воинской повинности. Дети священников имели и гражданские льготы. Если они не становились священниками, они имели определенные преимущества при поступлении в светские учебные заведения и на государственную службу. Единицам даже удавалось выслужиться по ведомствам гражданской службы, стать известными и значимыми фигурами в государстве.

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Педагог з Ломачинців

Як відомо, на території Російської імперії до революції 1917 р. священство було особливим, досить замкнутим станом. Сини священиків ставали також священиками, а дочки  досить часто виходили заміж за «своїх» же, ставали попадями. Людина, яка виросла у сім’ї священика, краще, ніж звичайна людина, розумів на що йде та що це за служіння.

При цьому, духовний стан як ідеологічна основа імперії мав певні пільги з боку держави. Духовні особи були звільнені від податей, від військової повинності. Діти священиків мали й цивільні пільги. Якщо вони не ставали священиками, вони мали певні переваги при надходженні у світські навчальні заклади і на державну службу. Одиницям навіть вдавалося вислужитися по відомствах громадянської служби, стати відомими й значимими фігурами в державі.

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,