Очерки Днестра Афанасьева-Чужбинского

Переправляясь из Старой Ушицы снова в Бессарабию к селению Корманю, и следуя вниз по берегу я остановился только в селении Ломачинцах, как для отдыха, так и потому, что в его окрестностях предстояло мне познакомиться и с древними пещерами, и с еврейской колонией, и с местечком Калюсом (Под. губ[1].), наконец, с несколькими десятками липован[2] в Белоусовке. К счастью в Ломачинцах жил образованный русский помещик, Е.М. К-ий [Крупенский], и в семействе его чрезвычайно приятно проходили мои вечера после дневных трудов и скитаний. Помещик делал для меня всевозможные облегчения в моих поисках, и я не помню подобной стоянки в целой Бессарабии.

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Нариси Дністра Афанасьєва-Чужбінського

Переправляючись зі Старої Ушици знову в Бессарабію до селища Корманя, і рухаючись берегом за течією, я зупинився лише в селі Ломачинцях, як для відпочинку, так і тому, що в його околицях мені належало познайомитися і із древніми печерами, і з єврейською колонією, і з містечком Калюсом (Под. губ[1].), нарешті, з декількома десятками ліпован[2] у Білоусівці. На щастя в Ломачинцях жив освічений росіянин-поміщик, Е.М. К-ий [Крупенський], і в сімействі його надзвичайно приємно проходили мої вечори після денних праць і скитань. Поміщик робив для мене всілякі полегшення в моїх пошуках, і я не пам’ятаю подібної стоянки в усій Бессарабії.

Читати повний текст »

Мітки: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,